ADAC Saarland-Pfalz Rallye 2018
   Alle      ADAC Rallye Masters      DRM      ADAC Opel Rallye Cup      2-WD   

ADAC Saarland-Pfalz Rallye 2018 am 01.03.2018

# Team WP Strafe(sec) Begründung
57 Krüger / Raab 2 10 Frühstart
52 Nebel / Kruhs 7 10 1 Min NZ ZK 7
53 Weiss / Rheinwalt 3 30 Art. 14.2 Schikane
53 Weiss / Rheinwalt 9 20 2 Min NZ ZK 9A
76 Ritschel / Kasper 3 30 Art. 14.2 Schikane
11 Satorius / Meter 7 50 5 Min NZ ZK 7A
31 Delhez / Bollette 6 10 Frühstart
34 Lundberg / Arhusiander 11 10 1 Min NZ ZK 11A
37 Kerkhove / Govaerts 11 30 Art. 14.2 - Schikane
38 Hein / Neubrech 11 10 1 Min NZ ZK 11A
77 Drüge / Stengl 10 10 Frühstart
59 Kristensson / Appelskog 11 30 Art. 14.2 - Schikane
1 Tempestini / Itu 12 10 Frühstart
9 Gropp / Korb 12 90 Entscheidung der Sportkommissare
56 Alexy / Poser 10 10 Frühstart